DOBOS

Dolnośląski Ośrodek Badania Opinii Społecznej DOBOS

Aktualności

Badanie dla Fundacji im. De Gaulle’a

Dolnośląski Ośrodek Badań Opinii Społecznej zrealizował badanie dla Fundacji im. De Gaulle’a z siedzibą w Wałbrzychu dotyczące zapotrzebowania na usługi Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który ma powstać w Wałbrzychu.

{Więcej»}

Nie tylko zakupy»

Oprócz zakupów niezbędna jest informacja o zakresie usług z jakich klient może skorzystać na terenie centrum handlowego , istotne jest także to, aby klient poznał pełna ofertę handlową i usługową.

Tajny klient»

Mystery shopping to specyficzne badanie wykorzystujące technikę obserwacji uczestniczącej, którego celem jest stwierdzenie poziomu jakości obsługi Klientów w punktach sprzedaży. Badania tego typu, mimo że dotyczą informacji zbieranych w punktach sprzedaży (wykonywania usług), nie są oceną pracowników, lecz kadry zarządzającej i wprowadzanych przez nią metod i sposobów organizacji pracy. Mystery Shopping pomaga w podniesieniu standardu […]

Links:louis vuitton